Browsing Tag

national highway authority of india

ହାଇୱେର ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲେ NHAI ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚାଇ ଦେବ ପେଟ୍ରୋଲ !

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଟୋଲ ବୁଥରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଟୋଲ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ସୁବିଧା ବାବଦରେ ଜାଣିନଥାଉ । ଆସନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ ଫି’ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ
Read More...
Close Bitnami banner
Bitnami