alcohol expiry date, wine and beer, rum, jin, vodka, brandy, takila, cold storage, rising odisha

ମଦ ର ଏକ୍ସପାଏରୀ ଡେଟ୍ ଅଛି କି ? କିଣିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ..

ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମଦ କିଣିଛନ୍ତି କେବେ ତା’ର ଏକ୍ସପାଏରୀ ଡେଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ? ସମ୍ଭବତଃ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାଏରୀ ଡେଟ୍ ଦେଖି ଆପଣ ମଦ କିଣିନଥିବେ । କାରଣ ଆମ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଘର କରିଛି ଯେ, ମଦ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ ସେତେ ଭଲ । ତେବେ କ’ଣ ମଦ ର ଏକ୍ସପାଏରୀ ଡେଟ୍ ନଥାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ, ମଦ ର ଏକ୍ସପାଏରୀ …

ମଦ ର ଏକ୍ସପାଏରୀ ଡେଟ୍ ଅଛି କି ? କିଣିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ.. Read More »