michael fund,mutual funds is good or bad, mutual funds for 2023, odia blog, rising odisha

ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅପସନକୁ ବାଛନ୍ତୁ..

ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଓ ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କଣ କରିବେ ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଇକ୍ୱଟି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ୍ ବଦଳରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅପସନକୁ ବାଛିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ । ଏଗଜିଟ୍ ଲୋଡ୍ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦେଇ ନିଅନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କହିବା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିବେଶକଙ୍କ ଆୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ …

ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅପସନକୁ ବାଛନ୍ତୁ.. Read More »