Browsing Tag

russian ukraine odia news

ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଗରମାଗରମ ଯୁକ୍ତି ପରେ ଋଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ହାର୍ଟ୍ ଆଟାକ୍ !

ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ମାସ ଟପି ସାରିଲାଣି । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ କବଜା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଋଷ ସେନା ପାଇଁ କିଭ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚରୁ ଦୁରରେ । ୟୁକ୍ରେନର ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଋଷ ସୈନିକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି । ଆମେରିକାର ଜାଭେଲିନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଋଷ
Read More...
Close Bitnami banner
Bitnami