made in India, India products, invention in India, yoga in India, shampoo, USB, fiber optics, make in india, swadeshi products, rising odisha

ଦୁନିଆକୁ ଭାରତର ଉପହାର, USB, ଅପଟିକ୍ ଫାଇବର ଭଳି 8 ଆବିଷ୍କାର

1) ଶୂନ୍ୟ ଶୁନ ବା ଜିରୋ ହେଉଛି ଭାରତର ଦୁନିଆକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅବଦାନ । ଶୁନ ଯଦି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାଲକ୍ୟୁଲେଟର ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରି ପାରିନଥାନ୍ତା । ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶୂନ୍ୟ ବିନା ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା ହୋଇଥାନ୍ତା । ସପ୍ତସ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋର୍ତିବିଦ୍ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଆରବ ଦେଇ ଏହା ୟୁରୋପରେ ପହଂଚିଥିଲା । ମଧ୍ୟଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁରୋପରେ ଲାଟିନ ଅକ୍ଷରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର …

ଦୁନିଆକୁ ଭାରତର ଉପହାର, USB, ଅପଟିକ୍ ଫାଇବର ଭଳି 8 ଆବିଷ୍କାର Read More »