salary protection insurance, income protection, odia blog, rising odisha

Salary Protection Insurance: ଜାଣନ୍ତୁ ଦରମା ସୁରକ୍ଷା ବୀମା କ’ଣ, କେମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ ସହାୟକ

ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଯେ, ମୋ ପରେ ମୋ ପରିବାରର କ’ଣ ହେବ ? କେମିତି ପରିବାରକୁ ମିଳି ପାରିବ ନିୟମିତ ଆୟ ? ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଲାରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବୀମା । ସାଲାରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବୀମା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତା ଦୁର କରିଥାଏ । ଏହି ବୀମା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଥାଏ …

Salary Protection Insurance: ଜାଣନ୍ତୁ ଦରମା ସୁରକ୍ଷା ବୀମା କ’ଣ, କେମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ ସହାୟକ Read More »